BAŞKAN'DAN MESAJ
BAŞKAN'DAN MESAJ

 

Saygı Değer Hemşerilerim
 
Sizlerden aldığımız destek ve güven ile Muş'muza hizmetin 1. yılını geride bıraktık. Belediye yönetimine halkın aktif katılımını kâğıt üzerinde değil de, meclis üyesi, muhtar, sivil toplum örgütleri ve halkın direkt katılımını sağlayarak daha şeffaf bir mahalli idare yönetimi beraber gerçekleştirdik her yıl yayınlanan ekonomik gelişmişlik seviyesi veya kişi başına düşen milli gelir seviyesi itibari ile sonucu sıralarda yer alan ilimizin cefakâr halkının bozuk olan moral ve motivasyonunu belediye meclisimizin encümenimizin ve tüm personelimizin özverili ve gayretli bir şekilde çalışmaları ile rahatlamanın sevincini yaşamaktayız. İlimizde kent kültürünün yerleştirilmesi amacıyla yılların birikmiş sorunları öncelik sırasına göre mahalleler arasında gerekli eşitliği de sağlayacak şekilde çalışmaları planlamakta ve hayata geçirmekteyiz.
 
Kurumun yürüttüğü hizmetlerin mesleki etik ilkerine uygun olarak yerine getirilmesi faaliyet ve işlemlerde hataların Önlenmesi mevcut kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması amacına yönelik yoğun çalışma ortamında belediye yönetimi ve çalışanlarına Belediye Meclisine büyük sorumluluklar düşmektedir. Hizmete şeffaflığı ve hesap verilebilirliği, paylaşımcılığı ve hoş görüyü yönetimin esas bir ilkesi olarak kabul ederek yola çıktık. Hizmet etmek temel gayemizdir. Birlikte yaşadığımız bu kenti birlikte layık olduğu şekilde yönetebilmek için şehrin kalkınması ve vizyonuna uygun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sizden gelecek istek ve önerileri yerine getirmeyi borç biliriz. Altyapı, Üstyapı, Sosyal Hizmet, Kültür ve Sanat, yeşillendirme, ıslah, ulaşım, kentsel dönüşüm ve Modern imar uygulamalarındaki değişim ve dönüşüm yatırımlarıyla Marka şehir olma yolunda yapılacak hizmetlerle şehrimize büyük bir ivme kazandıracağız.
 
Şeffaf yönetim ve halka hesap verebilirliği ilke edinmiş Belediyecilik anlayışımız ve uygulamalarımız, halkın destek ve teveccühünü kazanmıştır. Hizmet planlamaları yapılırken toplumsal menfaatler ve şehircilik ilke ve standartlarına uygunluk esas alınmakta bireysel ve teamüllere uygun olmayan talepler değerlendirmeye alınmaktadır.


Oluşturulma Tarihi : 7.3.2016 08:22:11
ip kamera canlı yayın otel, düğün salonu, şantiye, stad gibi mekanlarınızı uzaktan izlemek ve kayıt altına almak için internet veya network bağlantınızdan faydalanarak gerek kablolu gerek kablosuz olarak kullanılabilmeye imkan sunan kamera teknolojisidir.